Stressrelaterad ohälsa på jobbet

I en optimal värld har vi både hållbara chefer och hållbara medarbetare, men tyvärr ser det inte ut så idag. Stressrelaterad ohälsa är en av de vanligaste anledningarna till medarbetares sjukfrånvaro. Det påverkar, förutom individen själv, ofta kollegor, arbetsuppgifter och företagets ekonomi. Det kostar både tid, pengar och energi. Och kunskaperna om stressrelaterad ohälsa saknas ofta. Både när det gäller rehabilitering och det förebyggande arbetet. 

Hur jobbar ni med det hos er?

Jag är specialiserad på stressrelaterad ohälsa och återhämtning och har i min roll om HR-konsult stor erfarenhet av chefsstöd och även samtal med medarbetare. Jag erbjuder både individuella samtal och föreläsning/workshop i grupp där vi pratar om stress och återhämtning på jobbet för er som grupp.

Hör av dig så bokar vi en tid för att se vad just du/ni har för behov.
sofia@ledavidare.se

Grupputveckling

Vill du att dina medarbetare eller din ledningsgrupp ska förbättra samarbetet,
bli mer effektiva och må bättre på jobbet?

Genom grupputveckling med FokusProfilen får gruppen en ökad kännedom om sig själva och de andra i gruppen. Vi är alla olika och det är en enorm styrka att kunna se, förstå och uppskatta det.  Vi har alla olika fokus, drivkrafter och behov som gör att vi agerar och kommunicerar på olika sätt. Och vi fokuserar vår tid och energi på olika saker. När vi lär känna oss själva och andra kan vi lättare förstå oss själva, våra kollegor och andra relationer. Vi kan också se vad som påverkar resultaten och kvaliteten i våra arbetsuppgifter.Hör av dig så bokar vi in ett möte och pratar om hur det ser ut hos dig och vilka behov du/ni har.