Återhämtningsterapi

Definitionen för återhämtningsterapi:

  1. En metod speciellt framtagen för att hjälpa människor med återhämtning från utmattning eller annan stressrelaterad ohälsa.
  1. En metod som utgår från klientens behov genom att terapeuten möter klienten där denne befinner sig på sin livsresa.
  1. En metod där terapeuten arbetar utifrån
    6 grundläggande steg mot återhämtning, där acceptans och medveten närvaro är centrala begrepp.
  1. En holistisk metod som ser till hela människan – kropp, sinne och själ, då stress och utmattning påverkar alla delar av oss.
  1. En metod där klienten får hjälp med aktiv återhämtning utifrån terapeutens kunskap om stressens och återhämtningens fysiska och psykiska mekanismer.
  1. En metod som bygger på evidensbaserad forskning inom mindfulness, meditation och stresshantering.
  1. En metod som hjälper klienten att göra de förändringar som behövs för en hållbar livsstil och för att förebygga återfall i utmattning eller annan stressrelaterad ohälsa.
  1. En metod som passar lika bra i förebyggande syfte, för att främja psykisk hälsa, som i rehabiliterande syfte efter utmattning eller vid andra omvälvande livshändelser och prövningar i livet.

Återhämtningsterapi/ Samtal stresshantering
60 min 800kr
45 min 600kr

Erbjudande just nu:
Boka 3-pack samtal, får 25% rabatt
3-pack 60 min: 1800 kr (ord.pris 2400kr)
3-pack 45 min: 1350 kr (ord.pris 1800kr)
(Gäller tom 21 april 2024)

Du kan boka in ett 20 min lära-känna/prova på-samtal utan kostnad.

Du bokar din tid genom att mejla mig eller ringa mig:

sofia@ledavidare.se
073-647 49 26

Stresshantering är godkänd som friskvårdsaktivitet och du kan också betala ditt samtal via E-passi.

Återhämtningsterapi är både förebyggande och rehabiliterande vid stressrelaterad ohälsa. Vi hittar grundorsaken till varför du hamnat i den stressrelaterade ohälsan och hittar vägen framåt. Om du tänker ”jag vet att det är jobbet som är orsaken”, så finns det en orsak bakom den orsaken och det är den som vi hittar i återhämtningsterapin.

Du är värd att leva ett liv där du mår bra 

Följ mig på instagram för inspiration och kunskap @ledavidare