Återhämtningsterapi

Definitionen för återhämtningsterapi:

  1. En metod speciellt framtagen för att hjälpa människor med återhämtning från utmattning eller annan stressrelaterad ohälsa.
  1. En metod som utgår från klientens behov genom att terapeuten möter klienten där denne befinner sig på sin livsresa.
  1. En metod där terapeuten arbetar utifrån
    6 grundläggande steg mot återhämtning, där acceptans och medveten närvaro är centrala begrepp.
  1. En holistisk metod som ser till hela människan – kropp, sinne och själ, då stress och utmattning påverkar alla delar av oss.
  1. En metod där klienten får hjälp med aktiv återhämtning utifrån terapeutens kunskap om stressens och återhämtningens fysiska och psykiska mekanismer.
  1. En metod som bygger på evidensbaserad forskning inom mindfulness, meditation och stresshantering.
  1. En metod som hjälper klienten att göra de förändringar som behövs för en hållbar livsstil och för att förebygga återfall i utmattning eller annan stressrelaterad ohälsa.
  1. En metod som passar lika bra i förebyggande syfte, för att främja psykisk hälsa, som i rehabiliterande syfte efter utmattning eller vid andra omvälvande livshändelser och prövningar i livet.

Återhämtningsterapi/
samtalsterapi
60 min, via Zoom. 800kr

Om du är intresserad så bokar vi först in ett ”prova-på-samtal” för att se hur det känns. Antingen 60 min, 800kr eller 45 min, 600kr.

Det finns snart tider att boka på bokadirekt.se så hör av dig till mig på sofia@ledavidare.se  om du vill boka en tid. Eller ring mig på 073-647 49 26.

Fler tjänster och upplägg kommer inom kort.

Återhämtningsterapi är både förebyggande och rehabiliterande vid stressrelaterad ohälsa. Vi hittar grundorsaken till varför du hamnat i den stressrelaterade ohälsan och hittar vägen framåt. Om du tänker ”jag vet att det är jobbet som är orsaken”, så finns det en orsak bakom den orsaken och det är den som vi hittar i återhämtningsterapin.

Du är värd att leva ett liv där du mår bra 

Följ mig på instagram för inspiration och kunskap